Ny CCS2 til GBT-adapter

Kort beskrivelse:

Tingens navn CHINAEVSE™️Ny CCS2 til GBT-adapter
Standard IEC62196-3 CCS Combo 2
Nominel spænding 100V~1000VDC
Nominel strøm 200A DC
Certifikat CE
Garanti 1 år

Produktdetaljer

Produkt Tags

KOMMUNIKATIONSFORORDNING

TRÅDLØS OG ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS

Enheden beskrevet i denne vejledning kan forårsage interferens fra trådløse elektromagnetiske bølger.Hvis det korrekte brugsprincip i denne vejledning ikke følges, kan det forårsage interferens med trådløst tv og udsendelser.

STANDARDOVERHOLDER

Adapteren overholder den europæiske standard for elektromagnetisk interferens (LVD)2006/95/EC og (EMC)2004/108/EC. Kommunikationsprotokollen er DIN 70121 / ISO 15118 og 2015 GB/T 27930.
SUPPORT TILGÆNGELIGE KØRETØJSMÆRKER OG LADESTABELSMÆRKER

Adapter mærker til sidestøtte til køretøjer

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

(Dette dokument indeholder vigtige instruktioner og advarsler, som skal følges, når adapteren bruges)

ADVARSLER

"Læs dette dokument, før du bruger COMBO 2-adapteren. Undladelse af at følge nogen af ​​instruktionerne eller advarslerne i dette dokument kan resultere i brand, elektrisk stød, alvorlig personskade eller død."

COMBO 2-adapteren er kun designet til at oplade et GB/T-køretøj (Kina oplader standardbil).Brug den ikke til andre formål eller med andre køretøjer eller genstande.COMBO 2-adapteren er kun beregnet til køretøjer, der ikke kræver ventilation under opladning.

Brug ikke COMBO 2-adapteren, hvis den er defekt, ser revnet, flosset, ødelagt eller på anden måde beskadiget eller ikke fungerer.

"Forsøg ikke at åbne, adskille, reparere, manipulere med eller ændre COMBO 2-adapteren. Adapteren kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt forhandleren for eventuelle reparationer."

Frakobl ikke COMBO 2-adapteren, mens køretøjet oplades.

"Brug ikke COMBO 2-adapteren, når enten du, køretøjet, ladestationen eller COMBO 2-adapteren er udsat for kraftig regn, sne, elektrisk storm eller andet dårligt vejr."

"Når du bruger eller transporterer COMBO 2-adapteren, skal du håndtere den med forsigtighed og ikke udsætte den for kraftig kraft eller stød eller trække, vride, filtre, trække eller træde på COMBO 2-adapteren for at beskytte mod beskadigelse af den eller nogen komponenter."

Beskyt hele tiden COMBO 2-adapteren mod fugt, vand og fremmedlegemer.Hvis nogen findes eller ser ud til at have beskadiget eller korroderet COMBO 2-adapteren, må du ikke bruge COMBO 2-adapteren.

Rør ikke ved COMBO 2-adapterens endeterminaler med skarpe metalgenstande, såsom tråd, værktøj eller nåle.

Hvis der falder regn under opladning, må du ikke lade regnvand løbe langs kabellængden og våde COMBO 2-adapteren eller køretøjets opladningsport.

Beskadig ikke COMBO 2-adapteren med skarpe genstande

Hvis COMBO 2-ladestationens ladekabel er nedsænket i vand eller dækket af sne, må du ikke indsætte COMBO 2-adapterens stik.Hvis, i denne situation, COMBO 2-adapterens stik allerede er sat i og skal tages ud, skal du først stoppe opladningen, og derefter trække stikket til COMBO 2-adapteren ud.

Indsæt ikke fremmedlegemer i nogen del af COMBO 2-adapteren.

Sørg for, at COMBO 2-ladestationens ladekabel og COMBO 2-adapteren ikke hindrer fodgængere eller andre køretøjer eller genstande.

Brug af COMBO 2-adapteren kan påvirke eller forringe funktionen af ​​medicinsk eller implanterbart elektronisk udstyr, såsom en implanterbar pacemaker eller en implanterbar cardioverter-defibrillator.Spørg producenten af ​​den elektroniske enhed angående de virkninger, som opladning kan have på en sådan elektronisk enhed, før du bruger COMBO 2 til GB/T-adapteren

Brug ikke opløsningsmidler til rengøring af COMBO 2 til GB/T-adapteren.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende din COMBO 2 til GB/T-adapter, skal du kontakte den lokale forhandler.

SÅDAN BRUGER DU

Sådan bruges CCS2 til GBT-adaptere

ADVARSEL

Vær opmærksom på at kontrollere, om der er nogen skade eller ufuldstændig struktur, før du bruger enheden

For at åbne din DC-opladningsport på dit GB/T-køretøj, skal du slukke instrumentbrættet og sætte på "P" gear.

Fastgør adapterindgangen til enden af ​​ladestationens ladekabel ved at placere COMBO 2 med ladekablet og skubbe, indtil den klikker på plads (BEMÆRK: Adapteren har "nøglede" åbninger, der er på linje med tilsvarende tapper på ladekablet .

Sæt GB/T-stikket i dit GB/T-køretøj, og betjen COMBO 2-ladestationen, når der angives 'stik i', og sæt derefter Combo 2-stikket i COMBO 2-porten.

Følg instruktionerne på COMBO 2-ladestationen for at starte opladningssessionen.

NOTER

Trin 2 og 3 kan ikke udføres i omvendt rækkefølge

Betjeningen af ​​COMBO 2 ladestationen afhænger af forskellige ladestationers producent.For detaljer henvises til COMBO 2 ladestationens instruktioner

SPECIFIKATIONER

Effekt: nominel til op til 200kW.

Nominel strøm: 200A DC

Skalmateriale: Polyoxymethylen (Isolator antændelighed UL94 VO)

Driftstemperatur: -40°C til +85°C.

Opbevaringstemperatur: -30°C til 85°C

Nominel spænding: 100~1000V/DC..

Vægt: 3 kg

Stikets levetid: >10000 gange

Certificering: CE

Beskyttelsesgrad: IP54

(Beskyttelse mod snavs, støv, olie og andet ikke-ætsende materiale. Fuldstændig beskyttelse mod kontakt med lukket udstyr. Beskyttelse mod vand, op til vand, der projiceres af en dyse mod indeslutning fra enhver retning.)

LADE TID

Produktet er kun anvendeligt til COMBO2-ladestationen til GB/T Vehicle DC-hurtigopladning.Forskellige mærker af GB/T-køretøjer har forskellig DC-opladerportplacering. Se venligst brugervejledningen til det specifikke GB/T-køretøjsmærke, find den tilsvarende DC-opladningsport og forstå dens opladning.

Opladningstiden afhænger af den tilgængelige spænding og strøm på ladestationen. Påvirket af forskellige faktorer kan ladetiden også blive påvirket af temperaturen på køretøjets batteri: for høj eller for lav temperatur på køretøjets batteri kan begrænse ladestrømmen, eller endda ikke tillade opladning at starte.Køretøjet vil opvarme eller afkøle strømbatteriet, før det får lov til at oplade.For detaljerede oplysninger om parametre for opladningsydelse henvises til den officielle hjemmeside for dit købte GB-køretøj.

CCS2 til GBT adapter retninger

FIRMWARE OPDATERING

Sørg for, at din powerbank er fyldt med energi!

Åbn mikro-USB-portkablet i USB-porten på adapteren

5V strømbankkabel stik i forsyningsport, USB-flashindsats i USB-datainterface

Efter 30~60s blinker indikationslampen 2~3 gange, opdateringen lykkedes.fjern alt USB-kablet og forsyningen.

Vent i ca. 1 min, indtil lampen blinker 2~3 gange, firmwareopdateringen lykkedes.Bemærk: USB skal være i FAT-format kapacitet skal være mindre end 16G

OUTPUT FEJLFINDINGSDATA

Sørg for, at din powerbank er fyldt med energi!

Sæt GB/T stik i bilens ladeport og COMBO 2 stik i adapterens COMBO 2 indgang

Udfør alle trin som "firmwareopdatering" og vent mindst 60 sekunder, indtil lampen blinker 2~3 gange.

Kopier outputloggen fra USB-flash og send e-mail til forhandleren og afvent yderligere feedback

ADVARSEL

Det er ikke et legetøj, hold dig væk fra dine børn

Rengør kun med en tør klud

Undgå afmontering, tab eller kraftig stød

GARANTI

Dette produkt inkluderer 1 års garanti.

I tilfælde af misbrug, forkert håndtering, uagtsomhed, køretøjsulykker eller ændringer bortfalder garantien.Vores garanti dækker kun fabrikationsfejl.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os